Економіка

 • Монтаж металлопластиковых окон

  Покупая новые металлопластиковые окна, у вас есть возможность установить их самостоятельно или доверить это дело профессионалам.

 • Дослідження теорії інновації

  Більшість дослідників соціально-економічного розвитку людства вже давно вважає науково-технічний прогрес головним чинником історичної трансформації суспільства, а інновації – каталізаторами економічного зростання. Емпіричні дослідження західних економістів свідчать, що понад 80% зростання валового національного продукту пов'язане з технологічними нововведеннями. В сучасному світі співвідношення потужності держав, їхня «міжнародна вага» визначаються не стільки наявністю в них тих чи інших традиційних виробничих ресурсів, скільки інноваційними можливостями їх ефективного використання.

 • Розвиток венчурного бізнесу

  Нині в Україні венчурний бізнес може стати одним з напрямів інноваційного процесу. Головними сферами використання венчурного капіталу є високі і нові технології, які мають сприяти зростанню зайнятості населення і рівня життя. Крім того, перспективним шляхом розвитку венчурного бізнесу є використання зарубіжного досвіду у цій сфері та врахування особливостей формування венчурного капіталу в Україні.

 • Юридическое и бухгалтерское сопровождение при регистрации ООО

  Общество с ограниченной ответственностью является одной из наиболее популярных форм организации бизнеса на сегодняшний день. Создание ООО осуществляется на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданского кодекса Российской Федерации.

 • Визначення організаційних та методичних проблем контролю

  Все частіше в умовах ринкової економіки динаміка розвитку підприємництва потребує вдосконалення внутрішніх не лише облікових, а й контрольних процесів. Як відомо, прийняття управлінських рішень вимагає достовірної та неупередженої інформації про господарюючих об’єкт, отримати яку можна лише при наявності раціонально побудованої системи контролю на підприємстві.