Розвиток венчурного бізнесу

Економіка

Нині в Україні венчурний бізнес може стати одним з напрямів інноваційного процесу. Головними сферами використання венчурного капіталу є високі і нові технології, які мають сприяти зростанню зайнятості населення і рівня життя. Крім того, перспективним шляхом розвитку венчурного бізнесу є використання зарубіжного досвіду у цій сфері та врахування особливостей формування венчурного капіталу в Україні.
Тут перспективним є створення закритих венчурних фондів, які інвестують кошти в інноваційні малі фірми з метою отримання частки їх статутного капіталу і відповідної частки прибутку. Американська модель функціонування венчурних фондів, які здійснюють свою діяльність, розраховуючи на зростання курсів акцій за їх первинного розміщення на фондових біржах, не має відповідної інституційної та законодавчої підтримки. Для розвитку венчурного фінансування необхідно також створити відповідні державні фонди, кожний з яких здійснював би певний вид інвестування на конкретних стадіях інноваційного процесу. Такі фонди могли б надавати позики, гарантії або гранти фірмам венчурного капіталу, сприяти підприємцям у залученні нового капіталу на фінансовому ринку. Галузь венчурного капіталу може успішно розвиватися в разі існування належної законодавчої бази. Українська економіка уже давно потребує дієвих законів про інвестиційну діяльність, венчурні фірми, інвестиційні фонди, венчурні інвестиції тощо.