Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону). Мазур Ф.Ф