Історія держави і права України у 2-х томах – Колектив авторів