Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий