§ 2. Санація шлюбу

Відповідно до п 3 ст 40 СК шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю

Визнання судом шлюбу, укладеного з порушенням встановле­них законом вимог, дійсним в юридичній літературі називається санацією (оздоровленням) шлюбу

Тобто мова йде про такі ситуації, коли

а) особа, з якою уклали шлюб без п згоди, надалі таку згоду дає, або

б) коли особи, які уклали фіктивний шлюб, вирішили по-справжньому створити сім'ю

Так, героїня оповідання М Зощенка «Не треба спекулювати» — одинока лікар-стоматолог — пообіцяла молочниці п'ять червінців, як­що та зведе її з пристойним чоловіком для укладання шлюбу Жадібна молочниця підмовила свого чоловіка на тиждень «укласти шлюб з пан­ною» Та коли через місяць молочниця нагадала своєму колишньому чоловікові, що вже час повертатися додому, — той категорично відмо­вився, посилаючись на те, що його нова дружина — Інтелігентна, багато заробляє, І йому у неї подобається Тобто в цьому випадку фіктивний шлюб перетворися на дійсний

Санованим вважається шлюб, який було укладено між уси­новителем І усиновленою дитиною, між двоюрідним братом та сестрою, між тіткою, дядьком та племінником або племінницею, з особою, яка не досягла шлюбного віку, в разі

а) вагітності дружини, або

б) народження дитини (ст 41 СК)

Санація шлюбу неможлива, якщо шлюб було укладено між близькими родичами, з недієздатною особою

Вітчизняний законодавець не дає прямої відповіді, з якого часу шлюб, укладений з порушеним встановлених правил І визнаний судом дійсним, є санованим

В юридичній літературі висловлюються дві протилежні точ­ки зору з цього приводу Одні фахівці вважають, що шлюб визнається дійсним з моменту його укладання (винятком є реєстрація шлюбу з особою, яка не розірвала попередній шлюб) У такому разі шлюб буде дійсним з моменту припинення попе­реднього1 На думку Інших, суд може прийняти рішення щодо дійсності шлюбу лише з того часу, коли обставини, що були перешкодою для укладання шлюбу, відпали2