Ринок цінних паперів у ринкових відносинах – Автор невідомий