Конституційно-правові засади становлення української державності - В. Я. Тацій та ін