§ 6. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина

Конституційні права, свободи і обов’язки, закріплені в Основному Законі України, являють собою цілісну систему, яка наочно виявляється через класифікацію на основі різних критеріїв. Класифікація – один із важливих прийомів аналітичного способу вивчення державно-правових явищ. Класифікація прав і свобод людини і громадянина можлива на основі таких критеріїв: 1. За суб’єктами вони поділяються на права і свободи людини та права і свободи громадянина. Обсяг прав у громадян більший, аніж у не тих осіб, які не є громадянами. 2. За видом суб’єкта вони поділяються на індивідуальні й колективні. 3. За генезою – на природні і похідні (сформульовані в законах, міжнародних пактах). 4. За характером утворення – на основні (конституційні) і доповнюючі (конкретизуючі). 5. За черговістю їх включення до конституцій – на права першого, другого та третього поколінь. 6. За ступенем їх абсолютизації поділяються на такі, що підлягають обмеженню, і такі, що не підлягають обмеженню. 7. За змістом – на громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні і культурні.

Найбільш поширеним в юридичній літературі критерієм класифікації прав і свобод людини і громадянина є їх зміст. Тому за основу аналізу конституційних прав ми беремо останню класифікацію прав і свобод, тобто їх поділ за змістом.