Міжнародне приватне право - за ред. В.М. Гайворонського