Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні - за ред. С.Г. Серьогіної