Реформування органів прокуратури України_проблеми і перспективи - під ред. Якимчука М.К.