13.4. Виконання

Строки виконання адміністративних рішень за скаргою обмежені строками позовної давності. До прикладу, при скасуванні прийнятих проводом системи Державної контрольно-ревізійної служби України рішень суми стягнутих коштів і фінансових санкцій підлягають поверненню з тих бюджетів або державних цільових фондів, на які вони були зараховані, за умови, що не минуло 3 роки з моменту стягнення1.

Забезпечення виконання рішення за скаргою здійснює провід, рішення якого оскаржувалось. Провід, який задовольнив скаргу самостійно, не вправі вчинити ті дії, які віднесені до ко-мепетенції нижчестоящого органу. До прикладу, орган міграційної служби, у разі прийняття Комісією Державного комітету України у справах національностей та міграції з розгляду скарг на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі позитивного рішення за скаргою, протягом тижня з дня його отримання повинен видати заявникові посвідчення біженця. 2.

1 Пункт 16 Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.

2 Пункт 10 Порядку розгляду скарг в Державному комітеті України у справах національностей та міграції на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в АРК, областях, м.м. Києві та Севастополі, затвердженого Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції від 18.11.96 р. № 6 // Покажчик нормативних правових актів України. -1997.-№ 1.-С. 25.

>>>287>>>