13.3. Оформлення ходу і результатів провадження за скаргами

У відповіді на скаргу щодо адміністративного рішення має бути висвітлено:

вхідний номер і дата реєстрації скарги, на яку дається відповідь;

1 Стаття 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого

2 Пункт 9 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями, затвердженого Наказом ДПА України № 93 від 03.03.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998.-№Ц.-Ст. 430.

>>>285>>>

дата І номер проміжної відповіді, якщо термін розгляду звернення перевищував ЗО днів;

порядок розгляду скарги (чи проводилось службове розслідування, повторна або додаткова перевірка, аналіз матеріалів за результатами адміністративного розслідування; чи одержувались пояснення від осіб, рішення яких оскаржується; чи брав участь і яку саме в розгляді скарги заявник тощо);

відповіді на всі конкретні питання, що порушені у скарзі;

рішення, які прийнято за результатами розгляду скарги '. Недоліком такого підходу фіксації рішення за скаргою є те, що немає мотивування прийняття саме такого рішення.

Рішення за скаргою оформляється у трьох примірниках. Перший вручається заявнику скарги, другий - передається структурному підрозділу проводу, який прийняв рішення за скаргою, а третій - проводу, який прийняв первісне рішення, яке оскаржувалось2.

Рішення за скаргою може мати форму конклюдентних дій. Якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилається скаржнику протягом встановленого строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем відповідних строків.

1 Пункт 12 Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ і організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.

2 Пункт 10 Пункт 5.1. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене Наказом ДПА України № 93 від 03.03.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 11. - Ст. 430.

1 Пункт 11 Пункт 5.1. Положення про порядок подання та розгляд> скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом ДПА України № 93 від 03.03.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 11. - Ст. 430.

>>>286>>>