9.5. Залишення без руху

Підстави: відсутність дати на заяві (протоколі), несплата збору (неподання одночасно зі зверненням документа, що підтверджує оплату послуги у встановленому розмірі)4, некомплектність документів, що додані до заяви (протоколу).5

1 Стаття 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

2 Пункт 15.5. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних папаерів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

1 Пункт 11 Інструкції щодо застосування Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності, затверджена Постановою НКРЕ від 01.09.99 р. № 1134// Офіційний вісник України. - 1999.-№38.-Ст. 1922.

4 Пункт 2.2. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996.-№ 6.

5 Пункт 2.4.2. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на придбання, володіння, збут, експлуатацію, викоритсання джерел іонізуючого випромінювання, умови і правила здійснення ними цих видів діяльності та контроль за їх дотриманням. затвердженої Наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Міністерства охорони навколишнього середовища та ядер-

>>>247>>>

Наслідки: заява і матеріали тимчасово залишаються у лідируючого суб'єкта (проводу), а заявнику надсилається запит (повідомлення) із пропозицією протягом певного строку подати додаткові належні матеріали, що необхідні для розгляду заяви1. Деколи заява разом із матеріалами повертаються із відповідним роз'ясненням2, однак, при виконанні всіх процесуальних передумов заява (протокол) вважається все одно поданою з моменту первісного надіслання заяви (протоколу).

ної безпеки України № АП-8/21 від 24.02.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - №18. - Ст. 125.

1 Пункт 3.3. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

2 Пункт 5 Положення про порядок розгляду письмових зверенень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000р.

>>>248>>>