9.4. Залишення звернення без розгляду

Підставами для цього є: 1) неправильне оформлення звернення (воно викладене не українською мовою, оформлене не на офіційному бланку юридичної особи, не зазначене місце проживання або місцезнаходження підприємства, установи організації, звернення, не підписане автором, анонімне звернення: в ньому відсутні або нерозбірливо вказані прізвище, ім'я, по батькові автора, його підпис або адреса, неповна адреса3; 2) не виконано вимог до змісту (немає посилань на докази, немає викладу підстав подачі звернення) ; 3) заява подана недієздатною особою; 4) повторність звернення з одного і того ж питання, якщо перше було вирішене по суті5. Так, заява на видачу ліцензії на право

1 Стаття 40 Закону України "Про Вищу раду юстиції'" від 15.01.98р.// Голос України. - 1998. - 17 лютого.

2 Стаття 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. -1999.-26 лютого.

3 Пункт 5 Положення про порядок розгляду письмових зверенень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.

4 Пункт 7 Порядку розгялду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000р.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51.- Ст. 2232.

5 Пункт 5 Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.

>>>245>>>

користування каналом мовлення залишається без розгляду, якщо раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на тій же території мовлення)1. При цьому до рішень по суті відносять також рішення, якими на стадії вирішення приймається добровільне поновлення публічного правопорядку. До прикладу, заява залишається без розгляду, якщо є угода про врегулювання конфлікту ; 5) невиправлення у встановлений строк недоліків у формі залишеного без руху звернення3; 6) заява юридичної особи, у якої відсутня спеціальна правоздатність. Це може бути у випадку, коли заява на видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо її статут суперечить вимогам закону)4; 7) подання заявником клопотання про відкликання заяви після порушення провадження5; 8) в юрисдикційних провадженнях залишають без розгляду протоколи про порушення законодавства, яке не має відчутного впливу на суспільні відносини, які регулюються таким законодавством6; 8) непідвідомчість заяви лідируючому суб'єкту.

Наслідком залишення заяви без розгляду є те, що заява разом із матеріалами повертаються заявнику. При цьому заявник не втрачає права звернутись до лідируючого суб'єкта (проводу)

1 Стаття 15 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"// Голос України. - 1995. - 11 квітня.

2 Пункт 16 Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000р.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2232.

3 Пункт 3.3. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджені Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р./,' Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

4 Стаття 15 Закону України "Про телебачення і радіомовлення "// Голос України. - 1995. - 11 квітня.

5 Стаття 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.//Голос України. - 2001. - 27 лютого.

6 Там же.

>>>246>>>

повторно. При цьому окремий процесуальний акт про залишення заяви без розгляду може не складатись, а дія по залишенню заяви без розгляду фіксується у формі повідомлення про це заявника2.

В деяких випадках до підстав залишення заяви (протоколу) без розгляду в юрисдикційних провадженнях відносять відсутність ознак правопорушення". Однак за даних обставин варто передбачити відмову у задоволенні вимог лідируючого суб'єкта, який склав протокол (подання, акт).