9.3. Наслідки стадії порушення провадження

Результатами передпроцесу можуть бути такі акти: 1. Прийняття заяви до розгляду (порушення провадження). 2. Про передачу звернення на вирішення в підпорядкований або інший орган системи міністерства. 3. Надіслання за належністю до іншого міністерства'. 4. Залишення звернення без розгляду. Якщо у зверненні поряд з питанням щодо компетенції даного органу порушуються питання, які підлягають розв'язанню в інших органах, то копія цієї заяви надсилається до суміжного органу.

Акти про порушення провадження бувають таких видів: 1. Повідомлення сторін про факт подання заяви, її зміст, тип процедури розгляду2. 2. Розпорядження про порушення провадження. 3. Рішення про початок стадії адміністративного розслідування. До прикладу, при захисті національного товаровиробника від імпорту у рішенні про адміністративне розслідування зазначаються особи, відповідальні за розслідування, дається розпорядження про публікацію інформації про порушення розслідування3. 4. Вчинення однієї із процесуальних дій стадії адміністративного розслідування, до прикладу, адміністративного затримання.

1 Пункт 2.8. Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, устновах, організаціях і на підприємствах системи МВС України, затвердженої Наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України № АП-8/21 від 24.02.97 р.// Офіційний вісник України. -1997. - №18. - Ст. 125.

2 Пункт 10 Порядку розгялду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000р.// Офіційний вісник України. - 2000,- № 51.- Ст. 2232.

3 Стаття 8 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні" від 22.12.98 р.//Голос України. -1999. -23 лютого.

>>>244>>>

При цьому всі зацікавлені особи повідомляються про наслідки перед процесу1.

Якщо звернення відкликається до порушення провадження по справі, то воно вважається таким, що не подавалось2.