Зміст

Передмова 4

ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 5

1.1. Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ 5

1.2. Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду 14

1.3. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу 27

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 36

2.1. Адміністративний устрій 36

2.2. Управлінські матеріальні та процесуальні процедури 43

2.3. Категорії юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду 50

2.4. Обсяг адміністративного процесу 71

РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 83

3.1. Поняття принципу адміністративного процесу 83

3.2. Загальносоціальні принципи в адміністративному процесі 92

3.3. Загальнопроцесуальні принципи в адміністративному процесі 115

3.4. Спеціальні принципи адміністративного процесу 136

РОЗДІЛ 4. АДМШІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. 151

4.1. Поняття адміністративно-процесуального правовідношення 151

4.2. Зміст і види адміністративно-процесуальних відносин 154

4.3. Об'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин 158

РОЗДІЛ 5. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 159

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ 185

6.1. Встановлення та обчислення строків 186

6.2. Зупинення перебігу строків 191

6.3. Види строків 193

РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 197

7.1. Процесуальний контроль 197

7.2. Відшкодування витрат 200

РОЗДІЛ 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 204

8.1. Діяльність по доказуванню 204

8.2. Предмет доказування 208

8.3. Суб‘єкти доказової діяльності 211

8.4. Засоби доказування 214

ЧАСТИНА II. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПО ЗАЯВАХ 229

РОЗДІЛ 9. ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ 236

9.1. Подання заяви (протоколу, акта, подання) 236

9.2. Види підвідомчості правових вимог, викладених у заяві (протоколі) 238

9.3. Наслідки стадії порушення провадження 243

9.4. Залишення звернення без розгляду 244

9.5. Залишення без руху 246

РОЗДІЛ 10. АДМІНІСТРАТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 248

10.1. Поняття стадії розслідування 248

10.2. Суб'єкти стадії розслідування 252

10.3. Наслідки адміністративного розслідування 257

РОЗДІЛ 11. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО ВИРІШЕННЯ 259

РОЗДІЛ 12. ВИРІШЕННЯ СПРАВИ 261

12.1. Порядок проведення слухань (засідань) 261

12.2. Рішення по справі 265

12.3. Оформлення ходу та результатів слухань (засідань) по справі 273

ЧАСТИНА III. ПРОВАДЖЕНЯ ПО ПЕРЕГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПО ЗАЯВАХ 275

РОЗДІЛ 13. ПРОВАДЖЕННЯ ПО СКАРГАХ 278

13.1. Подання скарги 278

13.2. Розгляд скарги 280

13.3. Оформлення ходу і результатів провадження за скаргами 284

13.4. Виконання 286

РОЗДІЛ 14. ПРОВАДЖЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ (АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ) 287

14.1. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення 287

14.2. Порядок вирішення апеляції 290

ЧАСТИНА IV. ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ 296

РОЗДІЛ 15. ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ 296

15.1. Безпосереднє виконання та його забезпечення 296

15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті справи 299

ДОДАТОК 303

>>>4>>>