Методи зміни структури економіки

Тенденції ринку інвестиційних послуг

Ринкова економіка з постійною зміною зовнішнього середовища регіонального промислового комплексу неможлива без постійного вдосконалення структури.

Однак серед теоретиків і практиків немає єдиного підходу до змісту та проведення структурних змін як основних форм розвитку регіонального промислового комплексу. Так, у науковій літературі структурні зміни в промисловому комплексі пов’язувалися з процесами:
• реформування – як трансформації існуючої економічної системи кожного з її найважливіших елементів: продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності та господарського механізму ;
• реорганізації – як перетворення, перебудови організаційної структури і управління підприємством, фірмою, компанією чи їх об’єднань;
• реінжинірингу – як фундаментального переосмислення та радикальної перебудови господарських процесів з метою суттєвого їх поліпшення, що передбачає відмову від застарілих правил, систем та структур і пропонує нові способи організації діяльності задля істотної зміни показників..