Капітальні вкладення. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

Тенденції фондового ринку · 13.02.2011 17:51

За ринкових відносин дуже важливим є значення вибору оптимальної структури фінансування капітальних вкладень яке може здійснюватися за рахунок як власних так і залучених коштів.

Структура різних джерел фінансування капітальних вкладень може залежати від різних факторів: стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; оподаткування доходів підприємства, темпи реалізації товарної продукції; структури різних активів підприємства;управління фінансовими ресурсами; стратегічних цільових фінансових рішень, тощо.

Для підприємства найприйнятнішим є комплексний підхід до джерел фінансування капітальних вкладень. Основною умовою визначення оптимальності структури таких джерел, на основі детального аналізу:
1. Обсяг різних внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень;
2. Обсяг залучення додаткових коштів, який пов'язаний з подорожчанням капітальних витрат.

До погіршання фінансового стану підприємства може призвести порушення оптимального співвідношення між залученими та власними джерелами фінансування капітальних вкладень. Фінансовий менеджер зобов’язаний визначити необхідний розмір капітальних витрат який виходить з питомої ваги та розміру для кожного джерела фінансування.

Відповідно до законодавства джерела фінансування капітальних вкладень можуть бути: позичені фінансові ресурси; власні фінансові ресурси;кошти, що отримані від продажу цінних паперів, різного типу внески членів трудових колективів; кошти з державного та місцевого бюджету;кошти іноземних інвесторів. Власні фінансові ресурси містять в собі внески засновників підприємства, прибуток, амортизаційні відрахування.

Грошова частина внесків від власників підприємства спрямовується на придбання необхідних основних засобів. Сума всіх амортизаційних відрахувань, яка спрямовується на капітальні вкладення, завжди залежить від остаточної балансової вартості всіх основних засобів та норм амортизації на виробництво окна salamander.

Сума прибутку, що направлена на капітальні відрахування повинна залежить від розміру прибутку підприємства, який залишається в його розпорядженні. При здійсненні будівництва господарським способом у підприємства утворюються та мобілізуються джерела фінансування.