Виконання будівельних робіт за 2010 рік

Тенденції ринку інвестиційних послуг

У 2010р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 43,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 94,6% до обсягів будівництва 2009 року.

Зміни обсягів будівельних робіт (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Обсяги робіт за видами будівельної діяльності:

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 77,8% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (15,4% та 6,8% відповідно).

Обсяги виконаних будівельних робіт за регіонами: