Підсумки роботи транспорту України за 2010 рік

Тенденції ринку інвестиційних послуг

За 2010р. підприємствами транспорту перевезено 755,3 млн.т вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009р.


Вантажооборот. Вантажооборот зріс на 6,4% і становив 404,6 млрд.ткм. Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 11,1%.

На Львівській залізниці вантажооборот зріс на 19,0%, Донецькій – на 15,7%, Південній – на 11,5%, Південно-Західній – на 11,1%, Придніпровській – на 9,9%, Одеській – на 5,2%.

Збільшення вантажообороту відбулося також на річковому транспорті (на 41,2%), автомобільному (на 13,8%), авіаційному (на 7,8%). Вантажооборот зменшився на морському транспорті (на 1,4%) та на трубопровідному (на 2,4%).

Вантажооборот підприємств транспорту (кумулятивно у % до відповідного періоду попереднього року)


Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2009р. зросло на 10,5%, у т.ч. відправлення вантажів – на 11,1%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 21,7%, Одеській – на 20,5%, Придніпровській – на 14,7%, Південно-Західній – на 12,1%, Донецькій – на 8,3%. На Південній залізниці відправлення вантажів знизилися на 2,8%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 36,4%, будівель-них матеріалів – на 24,3%, брухту чорних металів – на 21,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 19,2%, залізної та марганцевої руди – на 16,1%, коксу – на 10,5%, нафти і нафтопродуктів – на 9,3%, чорних металів – на 8,3%, кам’яного вугілля – на 7,6%, цементу – на 4,0%. Відправлення зерна та продуктів перемелу знизилося на 37,8%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 11,1 млн.т, що на 13,0% більше, ніж за 2009р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з 2009р. зросли на 36,2%, морського транспорту – зменшилися на 12,7%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 26,4%, морським – на 10,4%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 4,7% і становив 154,3 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 36,0%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 15,5%, внутрішнього сполучення – на 1,1%, експортних – на 4,6%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт – збільшилася на 0,6% і становила 17,1 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2010р. перевезено 158,2 млн.т вантажів, що на 12,8% більше, ніж за 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 38,7 млрд.ткм, який зріс на 13,8%.

Магістральними трубопроводами у 2010р. транспортовано 153,4 млн.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у 2009р. Перекачка газу зросла на 6,3%, аміаку – на 20,7%. Перекачка нафти скоротилася на 22,7%. Транзит газу зріс на 2,9%, аміаку – на 7,6%. Транзит нафти зменшився на 30,8%.

За 2010р. авіаційним транспортом перевезено 87,3 тис.т вантажів, що на 2,6% більше, ніж за 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 378,2 млн.ткм, що на 7,8% більше порівняно з 2009р.


За 2010р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,8 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 129,8 млрд.пас.км, що становить відповідно 94,0% та 99,8% від обсягів 2009р.

Залізничним транспортом за 2010р. відправлено 426,6 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,2% більше, ніж за 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 1,7%, Придніпровській – на 1,1%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 2,8%, Львівській – на 0,2%, на Південній та Південно-Західній – на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,7 млрд. пасажирів, що на 7,3% менше, ніж за 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,0%.


Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з 2009р. зросли на 6,8%. Підприємства м.Севастополя, які виконали 82,3% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 6,1%.

Закордонні морські перевезення пасажирів порівняно з 2009р. зросли на 12,6%. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (95,6%), збільшили перевезення пасажирів у 2010р. на 13,3%. За 2010р. річковим транспортом перевезено 1,0 млн. пасажирів, що на 34,8% менше, ніж за 2009р. Авіаційним транспортом перевезено 6,1 млн. пасажирів, що на 19,2% більше, ніж за 2009р. За 2010р. міським електротранспортом перевезено 2,7 млрд. пасажирів, що на 5,1% менше порівняно з 2009р.

Книга по ремонту Тойота - Toyota Venza
В.О. Піщейко